Ръководство за изучаване на Библията

Bob Harman

The BibleTime Team

This document was originally created by Mr. Bob Harman and is licensed under the terms of the license "Creative Commons Attribution-Share Alike".

Scripture quotes are from the New American Standard Bible unless otherwise indicated.

Резюме

The Biblestudy HowTo is a guide for studying the Bible.

It is the hope of the BibleTime team that this HowTo will provoke the readers to study the scriptures to see what they say. This particular study guide has been chosen as it takes care not to advocate any particular denominational doctrine. We recommend you to read and study the scriptures to understand what they say. If you start with the attitude that you want to have the Lord sow his word in your heart He will not disappoint you.


Съдържание

1. Важността на Божието Слово
Книга, която е уникална
Книга, която е боговдъхновена
Книга, която е действена
Книга, която дарява свобода
Книга за духовното воюване
Съвети
Допълнение: "Веднъж завинаги"
Послеслов: Програми за четене на Библията
2. Основи на изучаването на Библията
Целта на изучаването
Подходи към Божието Слово
Слушане
Четене
Study
Запаметяване
Размисъл
Начини за изучаване на Библията
Тематично изучаване
Изучаване на герои
Изследване
Основи на правилното интерпретиране
Съдържание
Контекст
Препратки
Примерно изучаване на Матея 6:1-18
Как да използваме конкорданс?
За да намерим определен стих
За да проследим тема
За да си изясним значенията на гръцките и еврейските думи
За да разберем значенията на имената
3. Правила за тълкувание на Библията (херменевтика)
Правило 1: За тълкувание използвайте точните значения на думите
Пример 1.1
Example 1B
Правило 2: Тълкувайте в библейски контекст
Пример 2.1
Пример 2.2
Пример 2.3
Правило 3: Тълкувайте в рамките на историческия и културен контекст
Пример 3.1
Пример 3.2
Правило 4: Тълкувайте съобразно обичайната употреба на думите в езика
Пример 4.1
Пример 4.2
Правило 5: Разбирайте целите на притчите и правете разлика между притча и алегория
Пример 5.1
Пример 5.2

Списък на таблиците

1.1. Сравнение на новозаветните ръкописи с други текстове от древността.
1.2. Как изучаването на Библията помага на християните
1.3. Духовната броня