Основи на правилното интерпретиране

Съдържание

Какво точно се казва? Какво се казва на оригиналния език? Внимавайте с дефинициите. Не четете това, което не е написано!

Контекст

What do the verses around it say? "Context is king" is the rule -- the passage must make sense within the structure of the entire passage and book.

Препратки

Какво се казва в други стихове по тази тема? Бог никога не си противоречи, така че нашето тълкувание трябва да може да издържи проверката на останалата част от Библията.