Послеслов: Програми за четене на Библията

Here are some easy programs to systematically read your Bible. You can do more than one at a time if you like, for instance #1 with #4, or #2 with #5. Vary the program from year to year to keep it fresh!

  1. Новият Завет за една година: четете по една глава всеки работен ден.

  2. Притчи за месец: четете по една глава от Притчи всеки ден (например главата, съответстваща на датата)

  3. Псалми за месец:четете по пет псалома всеки ден, като разликата между псалмите е поне 30 - например: на 20-ти прочетете псалом 20, 50, 80, 110 и 140.

  4. Псалми и Притчи за 6 месеца: четете по една глава дневно.

  5. Старият Завет без Псалми и Пртитчи за 2 години: ако четете по една глава дневно, като пропуснете Псалми и Притчи, ще успеете да прочетете Стария Завет за 2 години и 2 седмици.