Начини за изучаване на Библията

Тематично изучаване

Изберете си определена тема и я следвайте, като използвате препратките или конкорданс.

Изучаване на герои

Изучаване на живота на определен библейски герой. Например: живота на Йосиф (Бит. 37-50)

Изследване

Изучаване на определен пасаж, параграф, глава или книга.