Книга, която е действена

What will studying the Bible do for you? 1 Thess.2:13 says that the Bible " performs its work in you who believe." Beside each scripture, write down the work the Word performs.

Таблица 1.2. Как изучаването на Библията помага на християните

СтихДействие
Еф. 5:26очистване - "...я е очистил с водно умиване чрез словото"
Деяния 20:32builds up -- " ...the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. "
Римл. 15:4утеха - "...чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда"
Римл. 10:17вяра - "И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово."
1 Кор. 10:11поука - "А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам"
Мат 4:4духовна храна - "А Той в отговор каза: 'Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста."