Глава 2. Основи на изучаването на Библията

Съдържание

Целта на изучаването
Подходи към Божието Слово
Слушане
Четене
Study
Запаметяване
Размисъл
Начини за изучаване на Библията
Тематично изучаване
Изучаване на герои
Изследване
Основи на правилното интерпретиране
Съдържание
Контекст
Препратки
Примерно изучаване на Матея 6:1-18
Как да използваме конкорданс?
За да намерим определен стих
За да проследим тема
За да си изясним значенията на гръцките и еврейските думи
За да разберем значенията на имената

Целта на изучаването

 

You search the Scriptures, because you think that in them you have eternal life; and it is these that bear witness of Me; and you are unwilling to come to Me, that you may have life.

 
 --Jn.5:39-40

The chief purpose of the book is to bring us to the Person. Martin Luther said we go to the cradle only for the sake of the baby; just so in Bible study, we do it not for its own sake but for fellowship with God.

 

The Jews to whom Jesus spoke [...] imagined that to possess Scripture was tantamount to possessing life. Hillel used to say, "He who has gotten to himself words of Torah has gotten to himself the life of the world to come." Their study was an end in itself. In this they were grievously deceived. [...]

Четенето на Библията не е заслуга и не носи никаква изгода само по себе си, освен ако не ни приближава до Исус Христос. Това от което имаме нужда при четенето на Библията, е тръпнещото очакване чрез нея да се срещнем с Христос.

 
 --John R.W. Stott, Christ the Controversialist, InterVarsity Press 1978, pp.97, 104.