Jak studovat Bibli

Bob Harman

The BibleTime Team

This document was originally created by Mr. Bob Harman and is licensed under the terms of the license "Creative Commons Attribution-Share Alike".

Scripture quotes are from the New American Standard Bible unless otherwise indicated.

Původní anglické znění:

The Biblestudy HowTo is a guide for studying the Bible.

It is the hope of the BibleTime team that this HowTo will provoke the readers to study the scriptures to see what they say. This particular study guide has been chosen as it takes care not to advocate any particular denominational doctrine. We recommend you to read and study the scriptures to understand what they say. If you start with the attitude that you want to have the Lord sow his word in your heart He will not disappoint you.


Obsah

1. Význam Božího Slova
Jedinečná kniha
Kniha vdechnutá Bohem
Kniha, která pracuje
Kniha, která osvobozuje
Kniha, která bojuje
Napomenutí
Dodatek: "Jednou provždy"
Příloha: Plány čtení Bible
2. Základy studia Bible
Proč přistupujeme k Bibli
Přístupy k Božímu Slovu
Slyšení
Čtení
Scripture quotes are from the New American Standard Bible unless otherwise indicated
Memorování
Meditování
Typy studia Bible
Tématické studium
Studium postavy
Vysvětlující studium
Základy správného výkladu
Obsah
Souvislosti
Odkazy
Vysvětlující studium Matouše 6,1-18
Jak používat konkordanci
K nalezení konkrétního verše
K tématickému studiu
K ujasnění slovního významu v řečtině a hebrejštině
K nalezení významu jmen
3. Pravidla interpretace Bible (Hermeneutika)
Pravidlo 1. - Výklad podle přesného významu slov.
Příklad 1A
Example 1B
Pravidlo 2. - Výklad v biblickém kontextu
Příklad 2A
Příklad 2B
Přiklad 2C
Pravidlo 3. - Výklad v historickém a kulturním kontextu
Příklad 3A
Příklad 3B
Pravidlo 4. - Výklad s ohledem na normální užívání slov v jazyce
Příklad 4A
Příklad 4B
Pravidlo 5. - Pochopení smyslu podobenství a rozdílu mezi podobenstvím a alegorií
Příklad 5A
Příklad 5B

Seznam tabulek

1.1. Porovnání spisů Nového Zákona s ostatními starověkými texty.
1.2. Co studium Bible dělá s křesťanem?
1.3. Duchovní zbroj