Typy studia Bible

Tématické studium

Zvolí se určité téma a procházejí se místa, která o tématu mluví. Využívají se přitom křížové odkazy a konkordance.

Studium postavy

Studium života biblické postavy, např. Josefa v Gn 37-50.

Vysvětlující studium

Studium určité pasáže: odstavce, kapitoly nebo knihy.