Příloha: Plány čtení Bible

Here are some easy programs to systematically read your Bible. You can do more than one at a time if you like, for instance #1 with #4, or #2 with #5. Vary the program from year to year to keep it fresh!

  1. Nový Zákon za rok: čtěte jednu kapitolu denně, pět dní v týdnu.

  2. Přísloví za měsíc: čtěte jednu kapitolu Přísloví denně, podle čísla dne v měsíci.

  3. Žalmy za měsíc: čtěte každý den pět Žalmů s odstupem třiceti čísel, například pro 20. den čtěte Ž 20, 50, 80, 110 a 140.

  4. Žalmy a Přísloví za šest měsíců: čtěte od začátku do konce jednu kapitolu denně.

  5. Starý Zákon bez Žalmů a Přísloví za dva roky: když budete číst jednu kapitolu denně a přeskočíte Žalmy a Přísloví, přečtete celý SZ za dva roky a dva týdny.