Kniha, která pracuje

What will studying the Bible do for you? 1 Thess.2:13 says that the Bible " performs its work in you who believe." Beside each scripture, write down the work the Word performs.

Tabulka 1.2. Co studium Bible dělá s křesťanem?

OdkazVliv
Ef 5,26očišťuje - "...když ji očistil koupelí vody skrze slovo."
Sk 20,32builds up -- " ...the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. "
Ř 15,4povzbuzuje - "abychom skrze trpělivost a skrze potěšení Písem měli naději."
Ř 10,17dává víru - "Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží."
1K 10,11napomíná - "A toto všechno se jim stalo na výstrahu a bylo to zapsáno pro napomenutí nám"
Mt 4,4sytí - "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"