Základy správného výkladu

Obsah

Co text říká? Co text říká v originálním jazyce? Dávejte si pozor na definice. Nesnažte se "číst" něco, co text neříká.

Souvislosti

What do the verses around it say? "Context is king" is the rule -- the passage must make sense within the structure of the entire passage and book.

Odkazy

Co říkají ostatní verše k tomuto tématu v celé Bibli? Bůh nepopře sám sebe, proto naše interpretace musí obstát vzhledem ke zbytku Písma.