Kapitola 2. Základy studia Bible

Obsah

Proč přistupujeme k Bibli
Přístupy k Božímu Slovu
Slyšení
Čtení
Scripture quotes are from the New American Standard Bible unless otherwise indicated
Memorování
Meditování
Typy studia Bible
Tématické studium
Studium postavy
Vysvětlující studium
Základy správného výkladu
Obsah
Souvislosti
Odkazy
Vysvětlující studium Matouše 6,1-18
Jak používat konkordanci
K nalezení konkrétního verše
K tématickému studiu
K ujasnění slovního významu v řečtině a hebrejštině
K nalezení významu jmen

Proč přistupujeme k Bibli

 

You search the Scriptures, because you think that in them you have eternal life; and it is these that bear witness of Me; and you are unwilling to come to Me, that you may have life.

 
 --Jn.5:39-40

The chief purpose of the book is to bring us to the Person. Martin Luther said we go to the cradle only for the sake of the baby; just so in Bible study, we do it not for its own sake but for fellowship with God.

 

The Jews to whom Jesus spoke [...] imagined that to possess Scripture was tantamount to possessing life. Hillel used to say, "He who has gotten to himself words of Torah has gotten to himself the life of the world to come." Their study was an end in itself. In this they were grievously deceived. [...]

V samotném čtení Písma není žádná zásluha ani zisk, pokud nás nepřivede k Ježíši Kristu. Při každém čtení Bible je potřeba horlivě očekávat, že se takto můžeme setkat s Ježíšem.

 
 --John R.W. Stott, Christ the Controversialist, InterVarsity Press 1978, pp.97, 104.