Hoofdstuk 2. Basisprincipes van bijbelstudie

Inhoudsopgave

Ons doel als we de bijbel benaderen
Manieren om Gods woord te benaderen
Horen
Lezen
Bestuderen
Memoriseren
Overdenken
Verschillende soorten van bijbelstudie
Onderwerp-studie
Karakterstudie
Studie vanuit een bijbelgedeelte
Basisprincipes voor juiste interpretatie
Inhoud
Context
Tekstverwijzingen
Een studie van een bijbelgedeelte: Matt.6:1-18
Werkblad: Hoe gebruik je een concordantie?
Om een bepaald vers te vinden
Om een onderwerp-studie doen
Om de betekenis van Hebreeuwse en Griekse woorden duidelijk maken
Om de betekenis van een naam te vinden

Ons doel als we de bijbel benaderen

 

"Gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het die van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben."

 
 --Joh.5:39-40

Het hoofddoel van het boek is om ons bij de Persoon te brengen. Martin Luther zei wij gaan naar de wieg enkel omwille van de baby; zo doen wij geen Bijbelstudie om wille van de studie, maar om wille van de gemeenschap met God.

 

De Joden tot wie Jezus sprak [..] dachten dat het kennen van de Schrift gelijkwaardig was aan het kennen van het leven. Hillel zei, "Hij die zichzelf de woorden van de Torah heeft eigen gemaakt, heeft zichzelf het leven in de nakomende wereld eigen gemaakt." Hun studie was op zichzelf vruchteloos. Hierin werden ze vreselijk misleid. [..]

De bijbel op zich bestuderen baat noch schaadt, behalve dan wanneer dat ons bekend maakt met Jezus Christus. Telkens als de bijbel gelezen wordt, is een sterk verlangen nodig om daardoor Christus te ontmoeten.

 
 --John R.W. Stott, Christ the Controversialist, InterVarsity Press 1978, pp.97, 104.