Basisprincipes voor juiste interpretatie

Inhoud

Wat staat er? Wat staat er in de grondtekst? Wees voorzichtig met definities. Lees er niets in, wat er niet echt staat.

Context

Wat zeggen de verzen er rondom heen? "Context is koning" is de regel - the passage moet logisch zijn binnen de structuur van de gehele passage en boek.

Tekstverwijzingen

Wat staat er in andere verzen over hetzelfde onderwerp, in de rest van de bijbel? God spreekt zichzelf niet tegen, dus zal onze interpretatie de test van vergelijking met ander schriftgedeelten moeten kunnen doorstaan.