Verschillende soorten van bijbelstudie

Onderwerp-studie

Kies een bepaald onderwerp en ga het na door het volgen van tekstverwijzingen of door een concordantie te gebruiken.

Karakterstudie

Het bestuderen van het leven van een persoon in de bijbel, bijvoorbeeld het leven van Jozef in Gen.37-50.

Studie vanuit een bijbelgedeelte

Het bestuderen van een bepaalde passage, of een alinea, hoofdstuk of boek.