Bijbelstudie HowTo

Bob Harman

Het BibleTime-team

This document was originally created by Mr. Bob Harman and is licensed under the terms of the license "Creative Commons Attribution-Share Alike".

Scripture quotes are from the New American Standard Bible unless otherwise indicated.

Overzicht

The Biblestudy HowTo is a guide for studying the Bible.

It is the hope of the BibleTime team that this HowTo will provoke the readers to study the scriptures to see what they say. This particular study guide has been chosen as it takes care not to advocate any particular denominational doctrine. We recommend you to read and study the scriptures to understand what they say. If you start with the attitude that you want to have the Lord sow his word in your heart He will not disappoint you.


Inhoudsopgave

1. Het belang van Gods Woord
Een uniek boek
En boek met de adem van God
Een boek dat werkt
Een bevrijdend boek
Een boek dat strijdt
Vermaningen
Bijlage: "Eens voor altijd"
Supplement: Bijbellees-programma's
2. Basisprincipes van bijbelstudie
Ons doel als we de bijbel benaderen
Manieren om Gods woord te benaderen
Horen
Lezen
Bestuderen
Memoriseren
Overdenken
Verschillende soorten van bijbelstudie
Onderwerp-studie
Karakterstudie
Studie vanuit een bijbelgedeelte
Basisprincipes voor juiste interpretatie
Inhoud
Context
Tekstverwijzingen
Een studie van een bijbelgedeelte: Matt.6:1-18
Werkblad: Hoe gebruik je een concordantie?
Om een bepaald vers te vinden
Om een onderwerp-studie doen
Om de betekenis van Hebreeuwse en Griekse woorden duidelijk maken
Om de betekenis van een naam te vinden
3. Regels voor interpretatie van de bijbel (Hermeneutiek)
Regel 1 - Interpreteer de tekst volgens de precieze betekenis van de woorden.
Voorbeeld 1A
Example 1B
Regel 2 - Interpreteer binnen the bijbelse context
Voorbeeld 2A
Voorbeeld 2B
Voorbeeld 2C
Regel 3 - Interpreteer binnen de historische en culturele context
Example 3A
Voorbeeld 3B
Regel 4 - Interpreteer volgens het normale gebruik van woorden in de taal
Voorbeeld 4A
Voorbeeld 4B
Regel 5 - Begrijp de zin van gelijkenissen, en het verschil tussen een gelijkenis en een allegorie
Voorbeeld 5A
Voorbeeld 5B

Lijst van tabellen

1.1. Vergelijking van handschriften van het Nieuwe Testament met andere oude teksten.
1.2. Wat doet bijbelstudie voor Christenen?
1.3. Geestelijke wapenrusting