Een boek dat werkt

What will studying the Bible do for you? 1 Thess.2:13 says that the Bible " performs its work in you who believe." Beside each scripture, write down the work the Word performs.

Tabel 1.2. Wat doet bijbelstudie voor Christenen?

NaslagActie
Ef. 5:26reinigt -- "...haar reinigende door het waterbad met het woord."
Hand.20:32builds up -- " ...the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. "
Rom.15:4bemoedigd -- "opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hope zouden vasthouden."
Rom.10:17geeft geloof -- "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."
1 Cor.10:11onderwijst -- "Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons"
Matt.4:4voeding -- "Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods gaat."