Supplement: Bijbellees-programma's

Here are some easy programs to systematically read your Bible. You can do more than one at a time if you like, for instance #1 with #4, or #2 with #5. Vary the program from year to year to keep it fresh!

  1. Het Nieuwe Testament in een jaar: lees per dag een hoofdstuk, 5 dagen per week.

  2. Spreuken in een maand: lees elke dag een hoofdstuk uit Spreuken, overeenkomstig de dag van de maand.

  3. De Psalmen in een maand: lees 5 Psalmen per dag, met een interval van 30. Lees bijvoorbeel op de 20e Ps. 20, 50, 80, 110 & 140.

  4. Psalmen & Spreuken in 6 maanden: lees Psalmen en Spreuken door, elke dag een hoofdstuk.

  5. Het Oude Testament (zonder Psalmen & Spreuken) in 2 jaar: als je van het Oute Testament elke dag een hoofdstuk leest, en daarbij Psalmen en Spreuken overslaat, lees je het Oude Testament in 2 jaar en 2 weken.