Kapitola 1. Význam Božího Slova

Obsah

Jedinečná kniha
Kniha vdechnutá Bohem
Kniha, která pracuje
Kniha, která osvobozuje
Kniha, která bojuje
Napomenutí
Dodatek: "Jednou provždy"
Příloha: Plány čtení Bible

Understanding God's word is of great importance to all who call on God's name. Study of the Bible is one of the primary ways that we learn to communicate with God.

Jedinečná kniha

The Bible stands alone in many ways. It is unique in:

  • popularity. Bible sales in North America: more than $500 million per year. The Bible is both the all-time and year-to-year best seller!

  • authorship. It was written over a period of 1600 years by 40 different authors from different backgrounds, yet reads as if written by one.

  • preservation. F. F. Bruce in Are New Testament Documents Reliable? compares New Testament manuscripts with other ancient texts:

Tabulka 1.1. Porovnání spisů Nového Zákona s ostatními starověkými texty.

TextKdy napsánoNejstarší opisČasový odstupPočet opisů
Herodotus448-428 př.K.900 n.l.1300 let8
Tacitus100 n.l.1100 n.l.1000 let20
Caesarova Válka Galská50-58 př.K.900 n.l.950 let10
Livyho Roman History59 př.K. - 17 n.l.900 n.l.900 let20
Nový Zákon40 n.l. - 100 n.l.130 n.l. zlomky spisů, 350 n.l. úplné spisy30 - 310 let5000 řeckých a 10 000 latinských

Ten copies of Caesar's Gallic War exist, the earliest of which was copied 900 years after Caesar wrote the original, etc. For the New Testament we have full manuscripts dating to 350 A. D., papyri containing most of the New Testament from the 200s, and a fragment of John's gospel from 130 A. D. How many manuscripts do we have to compare to each other? 5,000 in Greek and 10,000 in Latin!

 

"V pravdivosti a plnosti důkazů, kterými je podepřen, je text Nového Zákona absolutně a nedosažitelně osamocený mezi ostatními starověkými prózami."

 
 --Textual critic F. J. A. Hort, "The New Testament in the Original Greek", vol. 1 p561, Macmillan Co., quoted in Questions of Lifep. 25-26