Skyrius 5. Nuoroda

Turinys

Pagrindinio meniu nuorodos
Failas
Rodinys
Paieška
Langas
Nustatymai
Pagalba
Veiklų rodyklė
Sparčiųjų klavišų indeksas

Pagrindinio meniu nuorodos

In this section you can find detailed descriptions of all entries in the main menu of BibleTime. They are ordered in just the way they appear in BibleTime, with all the sub-items listed under the major menu item they belong to. You can also see the shortcut of each item;a complete listing of all shortcuts can be found in the shortcuts section.

Failas

FailasAtverti veiklą

Atverti veiklą. Tai jums parodys meniu, kuriame leidžiama atverti įdiegtas knygas.

FailasBaigti (Ctrl+Q)

Užveria BibleTime. BibleTime jūsų paklaus ar norite į diską įrašyti neišsaugotus pakeitimus.

Rodinys

RodinysViso ekrano veiksena (F5)

Perjungia viso ekrano rodymą. Perjunkite šį nustatymą, kad išdidintumėte BibleTime langą.

RodinysRodyti knygų lentyną

Perjungia Knygų lentynos rodymą. Perjunkite šį nustatymą, kad išjungtumėte ar įjungtumėte, kairiajame polangyje esančią, Knygų lentyną. Tai gali praversti, jeigu Peržiūros langeliui reikia daugiau vietos.

RodinysRodyti adresyną

Perjungia Adresyno rodymą. Perjunkite šį nustatymą, kad išjungtumėte ar įjungtumėte, kairiajame polangyje esantį, Adresyną. Tai gali praversti, jeigu Peržiūros langeliui reikia daugiau vietos.

RodinysRodyti peržiūros langelį

Perjungia Peržiūros langelio rodymą. Perjunkite šį nustatymą, kad išjungtumėte ar įjungtumėte, kairiajame polangyje esantį, Peržiūros langelį.

RodinysRodyti lygiagretaus teksto antraštes

Perjungia papildomų veiklų rodymą Šio nustatymo perjungimas, leidžia jums matyti papildomas veiklas lygiagrečiai su jūsų esamomis atvertomis veiklomis.

RodinysĮrankių juostosRodyti pagrindinę įrankių juostą (F6)

Perjungia Pagrindinės Įrankių juostos rodymą. Perjunkite šį nustatymą, kad išjungtumėte ar įjungtumėte pagrindinę įrankių juostą.

RodinysĮrankių juostosRodyti naršymo juostą

Perjungia veiklose naršymą. Perjunkite šį nustatymą, kad veiklose pridėtumėte ar pašalintumėte Naršymo jungtinį langelį. Tai gali praversti, norint atvertose veiklose matyti visą įrankių juostą.

RodinysĮrankių juostosRodyti veiklų įrankių juostą

Perjungia veiklose Įrankių juostas. Perjunkite šį nustatymą, kad atvertose veiklose pridėtumėte ar pašalintumėte veiklų piktogramas.

RodinysĮrankių juostosRodyti įrankių įrankių juostą

Perjungia veiklose įrankius. Perjunkite šį nustatymą, kad atvertose veiklose pridėtumėte ar pašalintumėte įrankių piktogramas.

RodinysĮrankių juostosRodyti formatavimo įrankių juostą

Perjungia formatavimą. Perjunkite šį nustatymą, Asmeniniuose Komentaruose redaguodami HTML. Jis pridės arba pašalins formatavimo įrankių juostą.

RodinysĮrankių juostosRodyti įrankių juostas tekstiniuose languose

Perjungia veiklose įrankių juostas. Perjunkite šį nustatymą, kad atvertose veiklose pridėtumėte ar pašalintumėte pilną įrankių juostą.

Paieška

PaieškaIeškoti standartinėje Biblijoje (Ctrl+Alt+F)

Atveria paieškos dialogą, skirtą ieškoti tik standartinėje Biblijoje. Paieškos dialoge gali būti pridėta daugiau veiklų. Išsamesnį paieškos aprašą galite rasti skyriuje Paieška veiklose.

PaieškaIeškoti atvertose veiklose (Ctrl+O)

Atveria paieškos dialogą, skirtą paieškai visose veiklose. Paieškos dialoge veiklos gali būti pridedamos arba šalinamos. Išsamesnį paieškos aprašą galite rasti skyriuje Paieška veiklose.

Langas

LangasUžverti langą (Ctrl+W)

Užveria aktyvų langą.

LangasUžverti visus langus (Ctrl+Alt+W)

Užveria visus atvertus langus.

LangasIšdėstyti pakopomis (Ctrl+J)

Išdėsto pakopomis visus atvertus langus.

LangasIšloti (Ctrl+I)

Iškloja visus atvertus langus.

LangasIškloti vertikaliai (Ctrl+G)

Automatiškai vertikaliai iškloja visus atvertus langus.

LangasIškloti horizontaliai (Ctrl+H)

Automatiškai horizontaliai iškloja visus atvertus langus.

LangasIšdėstymo veiksena

Controls the basic window arrangement behaviour. In the opening context menu, you can either specify that you want to take care of the window arrangement yourself (Manual mode), Tabbed, Auto-tile vertically, Auto-tile horizontally, Auto-tile or Auto-cascade. Just try them out!

WindowSave session

Directly saves the current session. This will open a context menu where you can select an existing session to save to. It will be overwritten with your current session. See the next item on how to save to a new session.

LangasIšsaugoti kaip naują sesiją (Ctrl+Alt+S)

Išsaugo esamą sesiją nauju pavadinimu. Tai paklaus naujo išsaugomos sesijos pavadinimo.

LangasĮkelti sesiją

Įkelia esamą sesiją. Tai atveria kontekstinį meniu, kuriame galite pasirinkti norimą įkelti esamą sesiją.

LangasIštrinti sesiją

Ištrina esamą sesiją. Tai atveria kontekstinį meniu, kuriame galite pasirinkti, kuri esama sesija turėtų būti ištrinta.

Nustatymai

NustatymaiKonfigūruoti BibleTime

Atveria BibleTime's pagrindinį konfigūracijos dialogą. Jame galite konfigūruoti visokius įdomius nustatymus, kad pritaikytumėte BibleTime savo poreikiams. Išsamesnei informacijai, prašome žiūrėti BibleTime konfigūravimo sekciją.

NustatymaiKnygų lentynos Tvarkytuvė (F4)

Atveria dialogą, kuriame galite keisti savo SWORD konfigūraciją ir tvarkyti savo knygų lentyną. Išsamesnei informacijai, prašome žiūrėti Knygų lentynos tvarkytuvės sekciją.

Pagalba

PagalbaŽinynas (F1)

Atveria BibleTime's žinyną Jūs šiuo metu jį skaitote.

PagalbaBiblijos studijavimo instrukcija (F2)

Opens a guide on how to study the Bible It is the hope of the BibleTime team that this HowTo will provoke the readers to study the scriptures to see what they say. This particular study guide has been chosen as it takes care not to advocate any particular denominational doctrine. We expect you to read and study the scriptures to understand what they say. If you start with the attitude that you want to have the Lord sow his word in your heart He will not disappoint you.

PagalbaDienos patarimas... (F3)

Atveria naudingą patarimą Dienos patarimas suteikia naudingą patarimą, kuris pagelbės naudojantis BibleTime programa.

PagalbaApie BibleTime

Atveria langą, kuriame pateikiama informacija apie BibleTime projektą kartu su informacija apie BibleTime programinės įrangos versiją, projekto talkininkus, SWORD programinės įrangos versiją, Qt programinės įrangos versiją ir licencijos sutikimą.