Kapitola 1. Úvod

Obsah

O BibleTime
Dostupná díla
Motivace

O BibleTime

BibleTime is a Bible study tool with support for different types of texts and languages. Even large amounts of works modules are easy to install and manage. It is built on the SWORD library, which provides the back-end functionality for BibleTime, such as viewing Bible text, searching etc. SWORD is the flagship product of the Crosswire Bible Society.

BibleTime je navržen k použití s díly v jednom z formátů podporovaných projektem SWORD. Kompletní informace o podporovaných formátech dokumentů naleznete ve vývojářské sekci na stránkách projektu SWORD, Crosswire Bible Society.

Dostupná díla

Over 280 documents in 50 languages are available from the Crosswire Bible Society. These include:

Bible

Úplný text Bible, s volitelnými věcmi jako Strongova čísla, nadpisy, nebo poznámky v textu. Bible jsou dostupné v mnoha jazycích, nejen v moderních verzích, ale také ve starověkých jako Codex Leningradensis (Kodex Leningradský; "WLC", Hebrejsky), nebo Septuaginta ("LXX", Řecky). Toto je nejmodernější sekce knihovny projektu SWORD.

Knihy

Dostupné knihy jsou "Imitation of Christ", "Enuma Elish", a"Josephus: The Complete Works"

Komentáře

Dostupné komentáře zahrnují klasiku jako "Notes on the Bible" Johna Wesleyho, komentáře Matthewa Henryho a Lutherův "Komentář ke galatským." Pomocí Osobníhokomentáře můžete nahrát osobní sešit poznámek do biblických sekcí.

Denní zamyšlení

Mnoho lidí oceňuje tyto denní porce Božího slova. Mezi dostupná díla patří "Denní světlo na cestu" a "Losungen".

Lexikony/slovníky

Lexicons available include: Robinson's Morphological Analysis Codes, and the International Standard Bible Encyclopaedia. Dictionaries available include Strong's Hebrew Bible Dictionary, Strong's Greek Bible Dictionary, Webster's Revised Unabridged Dictionary of the English Language 1913, Nave's Topical Bible.

There are several other repositories that BibleTime will load and use.

Motivace

Přejeme si sloužit Bohu a přispět svým dílem ostatním v růstu ve vztahu s Ním. Chceme, aby byl tento výkonný a kvalitní program stále jednoduchý a intuitivní. Přejeme si chválit Boha, neboť on je zdroj všeho dobrého.

 

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

 
 --Jakubův 1:17

Bůh vám žehnej při používání tohoto programu.