Luku 2. Raamatun tutkimisen perusasiat

Sisällys

Tarkoituksemme kuinka lähestymme Raamattua
Lähestyminen Jumalan Sanaan
Kuuntele
Lue
Tutki
Paina mieleen
Mietiskele
Raamatuntutkimisen tavat
Aiheenmukainen tutkiminen
Henkilöiden tutkiminen
Selittävä tutkiminen
Oikean tulkinnan perusteet
Sisältö
Asiayhteys
Ristiinviittaukset
Matt. 6:1-18 selittävä tutkiminen
Tehtävä: Kuinka käytän sanahakemistoa
Löydä erityinen jae
Tee aiheen tutkiminen
Kreikkalaisten ja heprealaisten sanojen merkityksen selvittäminen
Etsi nimien merkityksiä

Tarkoituksemme kuinka lähestymme Raamattua

 

Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän -- ja nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän.

 
 --Joh 5:39-40

Kirjan päätarkoitus on tuoda meille Martti Lutherin sanat Menemme kehdon luo vauvan takia; juuri kuten Raamatun tutkimisessa, emme tee sitä sen itsensä takia mutta Jumalan työtoveruuden tähden.

 

Juutalaiset, joiden kanssa Jeesus puhui [...], kuvittelivat, että Raamatun hallinta merkitsee elämän hallintaa. Hillel totesi: "Se, joka on saanut itselleen Tooran sanat, on saanut itselleen tulevaisuuden maailman elämän." Heidän tutkimuksensa oli päämäärä sinänsä. Tässä heidät petettiin vakavasti. [...]

Kirjoitusten lukemisessa ei ole ansiota eikä hyötyä itsensä takia, mutta vain jos se tehokkaasti tuo esiin Jeesus Kristusta. Milloin tahansa Raamattua luetaan, tarvitaan innostunutta odotusta, että sen kautta tapaamme Kristuksen.

 
 --John R.W. Stott, Christ the Controversialist, InterVarsity Press 1978, s. 97, 104.