Typer af bibelstudie

Emne Studie

Vælg et bestemt emne og følg det ved at bruge krydsreferencer eller en bibelordbog.

Person Studie

At studere en bibelsk persons liv, f.eks. Josefs liv i 1. Mos.37-50.

Forklarende studie

Studér er bestemt passage: afsnit, kapitel, eller bog.