Tilgange til Guds Ord

Hearing and reading provide a telescopic view of the scripture while study and memorization provide a microscopic view of scripture. Meditating on the scriptures brings hearing, reading, studying and memorization together and cements the word in our minds.

Hør

Luk.11:28 Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!

Læs

Åb.1:3 Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord [...]

1. Tim.4:13 Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen [...]

Studér

ApG. 17:11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

2. Tim.2:15 Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.

Lær uden ad

Sl.119:11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,for ikke at synde mod dig.

Meditér

Sl.1:2-3 men har sin glæde ved Herrens lovog grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ,der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid,og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

The Navigators illustrate this by saying that as the thumb can touch all the fingers, we can meditate on the Word as we do any of the first four. Meditation is a key to revelation. A new Christian needs to hear and read the Bible more than they need to study and memorize it. This is so that they become familiar with the overall message of the Bible.