Části okna aplikace BibleTime

Knihovna

Knihovna obsahuje všechna nainstalovaná díla, setříděná podle kategorií a jazyků. Obsahuje také kategorii "Záložky" To je místo, kam můžete uložit své záložky a poté k nim přistupovat.

Opening works

To open a work from the bookshelf for reading, simply double-click with the left mouse button on the desired category (Bibles, Commentaries, Lexicons, Books, Devotionals or Glossaries) to display its contents. Then just double-click on one of the works to open it for reading. A read window will appear in the Desk area.

Pokud čtete nějaké dílo a chcete otevřít stejnou pasáž v jiném díle, můžete použít zkratku. jednoduše klikněte levým tlačítkem myši na odkaz verše nebo kapitoly (kurzor se změní v ruku) a přetáhněte ho do knihovny. Upusťte ho na dílo, které chcete otevřít ,a to bude otevřeno na požadovaném místě. Můžete také přetáhnout odkaz verše na existující okno, které se přesune na požadované umístění.

Další informace o dílech

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na symbol díla, objeví se nabídka s dalšími možnostmi, které jsou relevantní pro toto dílo. "O tomto díle"otevře okno s mnoha zajímavými informacemi o zvoleném díle. "Odemknout toto dílo" otevře malý dialog pro zašifrované dokumenty, kde můžete vložit přístupový kód k otevření díla. Pro další informace o zamčených dílech se podívejte na Zamčené moduly na webu Crosswire Bible Society.

Vyhledávání v dílech

Vyhledávat v díle můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho symbol a vybráním položky"Hledat v díle(ch)". Stiskem klávesy Shift a kliknutím na další díla můžete vybrat více než jedno. Poté následuje stejný proces s otevřením vyhledávacího dialogu. Budete vyhledávat ve všech těchto dokumentech. Kompletní popis obsluhy vyhledávacích funkcí naleznete v sekci Vyhledávání v dílech.

Práce se záložkami

Tip

Chyť & pust dílo

Klikněte pravým tlačítkem myši na kategorii záložek v knihovně a vyberte "Vytvořit novou složku", pokud chcete vytvořit novou podsložku záložek. Můžete použít běžnou funkci "drag & drop " k přetáhnutí odkazu verše z otevřených oken, nebo výsledků vyhledávání do adresáře záložek, stejně tak pro přesouvání záložek mezi složkami.

Můžete také importovat záložky od ostatních, nebo je exportovat a sdílet. K tomu otevřete kontextové menu adresáře záložek jak bylo popsáno předtím a vyberte "Exportovat záložky". Toto otevře dialog pro uložení vaší kolekce záložek. Stejným způsobem můžete záložky importovat.

Klikněte pravým tlačítkem myši na adresáře a záložky, pokud chcete změnit jejich jméno nebo popis.

Časopis

Toto malé okno v levém spodním rohu okna BibleTime pasivní. Kdykoli je váš kurzor umístěn nad nějakým textem s dalšími informacemi (např. Strongova čísla), potom budou tyto informace zobrazeny v okně časopisu, ne v textu samotném. Prostě to vyzkoušejte.

Plocha

Plocha je místo, kde probíhá skutečná práce s BibleTime. Zde můžete otvírat díla z knihovny, číst je, hledat v nich a rovnou ukládat vaše poznámky v modulu osobních komentářů (podívejte se dolů).

Čtení děl

Jak už jsme viděli, můžete jednoduše otevírat díla pro čtení kliknutím na jejich symbol v knihovně. Okno díla se otevře na ploše. Každé okno díla má nástrojovou lištu. Zde najdete nástroje k navigaci propojené s dílem, například tlačítka historie jako ve vašem webovém prohlížeči.

Auto Scrolling

The currently active window can be auto scrolled up or down. Start scrolling by press Shift+Down. You can increase the scrolling speed by pressing Shift+Down multiple times. To pause scrolling press Space. To start scrolling again at the previous speed press Space again. To slow down scrolling or scroll the other direction press Shift+Up one or more times. Pressing any other key or changing the active window will stop the scrolling.

Umístění aktivního okna

Samozřejmě můžete mít otevřeno více děl ve stejné době. Máte několik možností jak umístit okna na ploše. Prosím podívejte se na položku Okno v hlavním menu. Tam uvidíte, že umístění oken můžete ovládat buď osobně, nebo zvolit automatické umístění BibleTime. Toho docílíte volbou jednoho z automatických módů umístění, které jsou přístupné přes OknoMód rozvržení. Prostě to vyzkoušejte, je to snadné a funguje to.

Úpravy vašich vlastních komentářů

Aby jste mohli ukládat vlastní komentáře částí Bible, musíte nainstalovat dílo z knihovny Crosswire Bible Society, které se jmenuje "Personal commentary" ("Osobní komentář").

Open the personal commentary by clicking on its symbol in the Bookshelf with a left mouse button. You can edit this commentary by just clicking on any verse. A dialog opens which allows you to add or edit text for that verse.

Tip

Pokud je položka Upravit toto dílo deaktivována, prosím zkontrolujte zda máte oprávnění k zápisu do souborů osobních komentářů.

Tip

Přetáhněte & upusťte díla zde. Pusťte odkaz verše a bude vložen jeho text.