Approaches to God's Word

Hearing and reading provide a telescopic view of the scripture while study and memorization provide a microscopic view of scripture. Meditating on the scriptures brings hearing, reading, studying and memorization together and cements the word in our minds.

Klausytis

Lk.11:28 palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.

Read

Apr.1:3 Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai [...]

1 Tim.4:13 give attention to the public reading of Scripture [...]

Study

Apd. 17:11 Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų.

2 Tim.2:15 Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį.

Įsiminti

Ps.119:11 Branginu širdyje Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Meditate

Ps.1:2-3 Bet Viešpaties įstatymu džiaugiasi ir šnabžda Jo mokymą dieną ir naktį. Jis yra lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, tas kurio lapai nevysta. Ką tik daro, jam sekasi.

The Navigators illustrate this by saying that as the thumb can touch all the fingers, we can meditate on the Word as we do any of the first four. Meditation is a key to revelation. A new Christian needs to hear and read the Bible more than they need to study and memorize it. This is so that they become familiar with the overall message of the Bible.