Sääntö 5 - Ymmärrä kertomusten opetus ja ero opetuksen ja vertauskuvan välillä

Vertauskuva on: Kertomus, jossa kullakin osalla on merkitys.

Jokainen kertomus on vertauskuva, tosi vai epätosi?

Some parables are allegories, for instance, the parable of the sower is an allegory: the seed is the word of God, the thorns are worries and greed, etc. But most parables are not allegories but simply stories to illustrate one point. It's dangerous to get our doctrine from parables; they can be twisted to say all sorts of things. We need to get our doctrine from clear scriptures that lay it out; then if a parable illustrates that, fine.

Esimerkki 5A

Kertomus leskestä ja väärämielisestä tuomarista Luuk.18:1-8. Tämä kertomus valaisee yhden läksyn: lannistumaton rukoilu. Jos me sijoitamme sen vertauskuvaan, mitä meillä on?

Kaikenlaisia vääryyksiä tapahtuu merkityksille. Jumala on halutun puolustamaan leskiä, rukoilijat "kiusaavat" Häntä, jne.

Esimerkki 5B

Epärehellisen taloudenhoitajan vertauksessa Luuk 16:1-9. Mikä on vertauksen ydin? Onko se allegoria?

The steward is commended for only one thing, his shrewdness in using what he had to prepare for a time when he wouldn't have it. But he is not commended for his unethical behavior in cheating his master.