Lähestyminen Jumalan Sanaan

Kuuleminen ja lukeminen tarjoavat teleskooppikuvan pyhistä kirjoituksista, kun taas tutkimukset ja muistaminen tarjoavat mikroskooppisen kuvan pyhistä kirjoituksista. Pyhien kirjoitusten mietiskely tuo kuulemisen, lukemisen, opiskelun ja muistamisen yhdessä ja vahvistaa Sanan mielessämme.

Kuuntele

Lk.11:28 Siunattuja ovat he, ketkä kuulevat Jumalan Sanan, ja seuraavat sitä.

Lue

Rev.1:3 Autuas se, joka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat [...]

1 Tim.4:13 Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia [...]

Tutki

Apt. 17:11 Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.

2 Tim.2:15 Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.

Paina mieleen

Ps.119:11 Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.

Mietiskele

Ps.1:2-3 Vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

The Navigators illustrate this by saying that as the thumb can touch all the fingers, we can meditate on the Word as we do any of the first four. Meditation is a key to revelation. A new Christian needs to hear and read the Bible more than they need to study and memorize it. This is so that they become familiar with the overall message of the Bible.