Jak používat konkordanci

K nalezení konkrétního verše

 1. Vyberte z verše klíčové slovo nebo slovo nejméně běžné.

 2. Vyhledejte v konkordanci toto slovo (v základním tvaru).

 3. Projděte seznam výskytů, dokud nenaleznete váš verš.

Find these verses:

 1. Faithful are the wounds of a friend

 2. We are ambassadors of Christ.

 3. The story of the rich man and Lazarus.

K tématickému studiu

Let's say you wanted to do a study of the word "redemption." First you would look up that word in the concordance and look up references listed for it. Then you could look up related words and references listed for them, e.g. "redeem, redeemed, ransom," even "buy" or "bought."

K ujasnění slovního významu v řečtině a hebrejštině

What if you noticed a contradiction in the KJV between Mt.7:1 Judge not lest you be judgedand 1 Cor.2:15 He that is spiritual judgeth all things.Maybe there are two different Greek words here, both being translated "judge" in English? (We're using Strong's from here out.)

 1. Look up "judge".

 2. Go down the column of entries to Mt.7:1. To the right is a number, 2919. This refers to the Greek word used. Write it down.

 3. Now look up "judgeth".

 4. U odkazu na 1K 2,15 je číslo 350.

 5. Turn in the back to the Greek dictionary. (Remember, you're in the NT so the language is Greek, while the OT is Hebrew.) Compare the meaning of 2919 with the meaning of 350 and you have your answer!

K nalezení významu jmen

Stejným způsobem můžete zjistit význam jmen v řečtině nebo hebrejštině.

Nalezněte tato jména a zjistěte jejich význam:

 • Nábal

 • Abigail

 • Jozue

 • Barnabáš