Knyga, kuri veikia

What will studying the Bible do for you? 1 Thess.2:13 says that the Bible " performs its work in you who believe." Beside each scripture, write down the work the Word performs.

Lentelė 1.2. Ką Biblijos studijavimas duoda krikščionims?

NuorodaVeiksmas
Ef. 5:26apvalo -- "...kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu."
Apd. 20:32builds up -- " ...the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. "
Rom. 15:4encourages -- "that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope."
Rom. 10:17suteikia tikėjimą -- "Taigi tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis."
1 Kor. 10:11įspėja -- "Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums"
Mt. 4:4maitinimą -- "Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“."