5. szabály - a példázatok értelmének megértése, különbség a példázat és az allegória közt

Az allegória: történet, melyben minden elemnek külön jelentése van.

Minden példázat egyben allegória is, igaz, vagy hamis?

Some parables are allegories, for instance, the parable of the sower is an allegory: the seed is the word of God, the thorns are worries and greed, etc. But most parables are not allegories but simply stories to illustrate one point. It's dangerous to get our doctrine from parables; they can be twisted to say all sorts of things. We need to get our doctrine from clear scriptures that lay it out; then if a parable illustrates that, fine.

5A példa

Az özvegyasszony és a hamis bíró példázata a Lk.18:1-8 szerint. Ez a történet egy dolgot tanít: merészségre az imában. Ha ezt allegóriaként tekintjük, mit kapunk?

Egy sor durva dolog jön az értelmezésbe: Isten vonakodva védi az özvegyek jogait, az ima "bosszantja" Őt, stb.

5B példa

The parable of the unrighteous steward in Lk.16:1-9. What is the point of the parable? Is it an allegory?

The steward is commended for only one thing, his shrewdness in using what he had to prepare for a time when he wouldn't have it. But he is not commended for his unethical behavior in cheating his master.