BibleTime žinynas

Fred Saalbach

Jeffrey Hoyt

Martin Gruner

Thomas Abthorpe

Gary Holmlund

3.0.0+

BibleTime Žinynas yra platinamas kartu su BibleTime studijavimo programa.

Santrauka

BibleTime is a completely free Bible study program. The program's user interface is built with the Qt framework, which makes it run on several operating systems including Linux, Windows, FreeBSD and Mac OS X. The software uses the SWORD programming library to work with over 900 free Bible texts, commentaries, dictionaries and books in over 50 languages provided by the Crosswire Biblijos Draugija and several other repositories.


Turinys

1. Įžanga
Apie BibleTime
Prieinamos veiklos
Motyvacija
2. BibleTime paleidimas
Kaip paleisti BibleTime
BibleTime paleidimas
Paleisties tinkinimas
Pirmasis BibleTime paleidimas
3. Programos darbas
Programos apžvalga
BibleTime programos lango dalys
Knygų lentyna
Peržiūros langelis
Stalas
Paieška veiklose
Paieška atverto skaitymo lango tekste
Prieiga prie paieškos dialogo
Paieškos konfigūracija
Paieškos rezultatai
Knygų lentynos tvarkytuvė
Install works
Update works
Remove works
Eksportavimas ir spausdinimas
4. BibleTime konfigūravimas
BibleTime konfigūravimo dialogo langas
Rodymas
Stalas
Kalbos
Spartieji klavišai
5. Nuoroda
Pagrindinio meniu nuorodos
Failas
Rodinys
Paieška
Langas
Nustatymai
Pagalba
Veiklų rodyklė
Sparčiųjų klavišų indeksas

Lentelių sąrašas

3.1. Paieškos tipai
4.1. Unicode šriftai