Vyhledávání v dílech

Vyhledávání textu v aktivním okně

Když chcete hledat slovo nebo frázi v otevřeném aktivním okně (např. kapitolu bible, kterou čtete), je to stejné jako v jiných programech. Tuto funkci můžete vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši a zvolením Najít..., nebo použitím horké klávesy CtrlF. Přečtěte si jak hledat v celých dílech.

Přístup k dialogu vyhledávání

V díle můžete hledat kliknutím pravým tlačítkem myši na symbol v Knihovně a vybráním Hledat ve vybraných dílech. Přidržením Shift nebo Ctrl a kliknutím na jména dalších děl můžete vybrat více než jedno dílo. Poté následuje stejný postup otevření dialogu hledání. Budete hledat ve všech těchto dílech najednou.

Vyhledávací dialog spustíte kliknutím na Hledat z hlavního menu a vybráním odpovídající položky.

Třetí možnost jak spustit vyhledávání je kliknutím na symbol hledání v aktuálním okně.

Nastavení vyhledávání

Výběr děl

Nahoře v okně nastavení vyhledávání najdete tlačítko Vybrat (nebo Choose) (díla). Pokud chcete vyhledávat ve více dílech, klikněte na toto tlačítko, poté vám bude nabídnuto menu s možností výběru děl ve kterých chcete vyhledávat.

Použití oblastí vyhledávání

Můžete použít rozsah hledání zvolením určitých částí Bible pomocí jedné z definovaných oblastí v seznamu Rozsah hledání Můžete definovat vlastní vyhledávací rozsahy kliknutím na tlačítko Nastavit rozsah.>

Úvod do jednoduché vyhledávací syntaxe

Vložte vyhledávané fráze oddělené mezerami. Ve výchozím nastavení vrátí funkce vyhledávání výsledky obsahující všechna slova. Pokud chcete vyhledat pouze některá z vložených slov, zvolte Některá slova. Pokud si přejete provést komplexnější vyhledávání, zvolte Svobodný . Příklady vyhledávání uvidíte po kliknutí na plná sklatba.

You can use wildcards: '*' matches any number of characters, while '?' will match any single character. The use of parenthesis allows you to group your search terms, e.g. '(Jesus OR spirit) AND God'.

Pro vyhledávání jiného než hlavního textu vložte určitou předponu následovanou'dvojtečkou ':' a hledaným výrazem. Podívejte se na následující tabulku příkladů.

Available text types:

Tabulka 3.1. Typy vyhledávání

PředponaVýznamPříklad
heading:hledá hlavičkyheading:Ježíš
footnote:hledá poznámkyfootnote:Mojžíš
strong:hledání Strongových číselstrong:G535
morph:hledá morfologické kódymorph:N-GSM


Tip

Můžete kliknout na nainstalované dílo a vybrat O... pro nalzení nejvhodnějších z výše uvedených kritérií. Ne všechna díla mají zabudovány vlastnosti odpovídající tomuto typu vyhledávání.

BibleTime používá pro hledání vyhledávací engine Lucene, který má mnoho pokročilých vlastností. Více si o něm můžete přečíst zde: http://lucene.apache.org/java/docs/index.html

Výsledky hledání

Zde vidíte kolik případů hledaného řetězce bylo nalezeno, setříděno podle děl. Kliknutí na dílo pravým tlačítkem myši vám umožní kopírovat, uložit, nebo tisknout všechny verše které byli v daném díle nalezeny. Kliknutím na jeden nebo více odkazů ke kopírování, uložení nebo tisku. Kliknutí na určitý odkaz otevře verš v jeho kontextu v okně náhledu.

Tip

Přetáhněte odkaz a upusťte ho na symbol díla v knihovně k otevření díla na tomto verši v novém okně.

Tip

Přetáhněte odkaz a upusťte ho na otevřené okno, které se přesune na požadovanou pozici.

Tip

K vytvoření záložek vyberte odkazy a přetáhněte je do knihovny.

Analýza výsledků hledání

Klikněte na Analýza vahledávání pro zobrazení analýzy vyhledávání. Zobrazí jednoduchou grafickou analýzu množství nalezených řetězců v každé knize Bible, analýzu můžete uložit.