Hozzáállás Isten Szavához

Hearing and reading provide a telescopic view of the scripture while study and memorization provide a microscopic view of scripture. Meditating on the scriptures brings hearing, reading, studying and memorization together and cements the word in our minds.

Hallgatni

Lk.11:28 Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

Olvasni

Jel.1:3 Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit [...]

1 Tim.4:13 legyen gondod a felolvasásra[...]

Tanulmányozni

ApCsel 17:11 Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

2 Tim.2:15 Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Memorizálni

Zsolt.119:11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Elmélkedni

Zsolt. 1:2-3 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

The Navigators illustrate this by saying that as the thumb can touch all the fingers, we can meditate on the Word as we do any of the first four. Meditation is a key to revelation. A new Christian needs to hear and read the Bible more than they need to study and memorize it. This is so that they become familiar with the overall message of the Bible.