Sääntö 2 - Tulkitse raamatullisia yhteyksiä

Tulkitse pyhiä kirjoituksia sopusoinnussa muiden pyhien kirjoitusten kanssa. Mitä sanat kummallakin puolella ovat? Mikä on luvun teema? Kirja? Soveltuuko tulkintasi näihin? Jos ei, se on puutteellinen. Yleensä konteksti tarjoaa sen, mitä tarvitsemme oikein tulkitaksesi kohdan. Konteksti on avain. Jos merkitys säilyy hämmentävänä sen jälkeen, kun olemme tulkineet tekstiä sen yhteydessä, meidän on tutkittava kauemmas.

Esimerkki 2A

Aiemmassa luennossa me käsittelimme Joh 3:5 "synny vedestä ja Hengestä." Mitä on vesi tämän keskustelun yhteydessä?

Vesikasteesta ei ole keskusteltu täällä, mikä olisi suuri siirtymä Jeesuksen ja Nikodeemuksen käsittelemästä aiheesta. Varo äkillistä aiheenvaihdosta. Sinulla ei ehkä ole aavistustakaan, että tulkintasi on suistunut pois raiteiltaan. Vesi on lapsivesi, "vedestä syntynyt" = luonnollinen syntymä.

Esimerkki 2B

1 Kor. 14:34 Naisten tulee olla hiljaa kirkoissaon otettava raamatullisessa yhteydessä 1 Kor. 11:5 Jokainen nainen [...] rukoillessaan tai profetoidessaan [...]

Esimerkki 2C

Apt 2:38 Ja Pietari sanoi heille, "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntienne annettaisiin anteeksi [...]". Onko tämä kasteen uudistamisen opetus? Jos tämä oli ainoa pyhien kirjoitusten jae, joka meillä oli, meidän olisi pääteltävä siitä. Mutta muualla olevan selkeän opetuksen valossa, että uudistuminen tapahtuu uskossa Kristukseen, meidän on tulkittava se muuten. Pietari kehottaa kastetta keinona kuuntelijoilleen vastata evankeliumiin. Jos kaste olisi polku uudestisyntymiseen, kuinka Paavali voisi kirjoittaa 1. Kor. 1:17 "Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia"?