คู่มือ BibleTime

เฟรด แซ่ลบาค

เจฟฟรี ฮ้อยท์

มาร์ติน กรูเนอร์

โธมัส อับโธร์ป

Gary Holmlund

3.0.0+

The BibleTime Handbook is distributed with the BibleTime study program.

บทคัดย่อ

BibleTime is a completely free Bible study program. The program's user interface is built with the Qt framework, which makes it run on several operating systems including Linux, Windows, FreeBSD and Mac OS X. The software uses the SWORD programming library to work with over 900 free Bible texts, commentaries, dictionaries and books in over 50 languages provided by the Crosswire Bible Society and several other repositories.


สารบัญ

1. Introduction
เกี่ยวกับ BibleTime
Available works
Motivation
2. Starting BibleTime
How to start BibleTime
Starting BibleTime
Startup customization
Starting BibleTime for the first time
3. Program operation
Program overview
Parts of the BibleTime application window
ชั้นหนังสือ
The Mag(nifying glass)
โต้ะ
การค้นหาในหนังสือ
Searching text in an open read window
Accessing the search dialog
การตั้งค่าระบบการค้นหา
ผลการค้นหา
The Bookshelf Manager
Install works
Update works
Remove works
Exporting and Printing
4. การตั้งค่า BibleTime
Configure BibleTime Dialog
การแสดงผล
โต๊ะ
ภาษา
ทางลัด
5. หนังสืออ้างอิง
Main menu reference
ไฟล์
เปิดดู
ค้นหา
หน้าต่าง
การตั้งค่า
ช่วยเหลือ
Works reference
Shortcuts index

สารบัญตาราง

3.1. ประเภทการค้นหา
4.1. ฟอนท์ Unicode