Biblijos studijavimo tipai

Teminis studijavimas

Pick out a certain topic and follow it through, using cross-references or a concordance.

Asmens studijavimas

Biblijos personažo gyvenimo studijavimas, pvz., Pradžios knygos 37-50 skyriuose aprašyto Juozapo gyvenimo.

Expository Study

Studying a certain passage: paragraph, chapter, or book.