Odkazy

V této sekci najdete popis ikon přiřazených k otevřeným dílům.

Posouvá vpřed historií.

Posouvá zpět historií.

Vyberte nainstalovanou bibli.

Vyberte další bible.

Vyhledávání ve vybraných dílech

Nastavení zobrazení

Vyberte nainstalované komentáře.

Vyberte další komentáře.

Synchronizovat zobrazený údaj s aktivním oknem Bible.

Vber knihu.

Vyberte nainstalovaný glosář nebo modlitbu.

Vyberte další glosář nebo modlitbu.